LiL.nl in de media

In de media op LiL.nl

Woonwebwinkel LiL.nl staat regelmatig in de (woon)bladen met leuke, nieuwe producten en bijzondere merken. Daar zijn wij heel blij mee en houden u hier graag van op de hoogte. Niet alleen op de site, maar ook op Facebook vindt u een overzicht van alle publicaties. 

Voor persaanvragen van producten en foto's kunt u contact opnemen met marketing@lil.nl. Voor andere mediavragen kunt u contact opnemen met Rob Muntz  Rob@LiLnl of bellen: 075 - 615 24 22.


In de media op LiL.nl

Woonwebwinkel LiL.nl staat regelmatig in de (woon)bladen met leuke, nieuwe producten en bijzondere merken. Daar zijn wij heel blij mee en houden u hier graag van op de hoogte. Niet alleen op de site, maar ook op Facebook vindt u een overzicht van alle publicaties. 

Voor persaanvragen van producten en foto's kunt u contact opnemen met marketing@lil.nl. Voor andere mediavragen kunt u contact opnemen met Rob Muntz  Rob@LiLnl of bellen: 075 - 615 24 22.