Geachte heer, mevrouw, klant, relatie,

Lil.nl is per 24 april 2018 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.J. Frans tot curator, kantoorhoudende Duijn Bloem Voss Advocaten te Zaandam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Frans op: frans@dbv-advocaten.nl

Klik hier voor meer informatie


Disclaimer

LiL.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LiL.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LiL.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van LiL.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door LiL.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LiL.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor onze algemene voorwaarden willen wij u graag door verwijzen.

Als u nog vragen heeft kunt u ons tijdens openingtijden bereiken op 075-615 24 22, u mag natuurlijk ook mailen naar info@lil.nl.